Faile аудио, спорове за ценни книжа генерален представител на делото!

ioeinternet 28/09/2021 1871

Измама с регистрирана компания, глоба с горна граница от 600 000. Това твърдение продължи много години преди новият "Закон за ценните книжа" да бъде пуснат.

Сегашният „Закон за ценните книжа“ ще бъде изменен до горната граница на измамното издаване, от горните 5% пета пета от средствата, набирайки средствата за набиране на средства; за разкриване на информация на регистрирани компании, от най-високата Може да бъде глобен с шестстотин хиляди юана, увеличение от 10 милиона; за контролиращия акционер на емитента, действителната организация на контролера, означава, че невярното изявление е или съответните въпроси водят до неверни изявления, разпоредбите могат да бъдат десетки 10 милиона юана глоба и т.н.

По отношение на обезщетението, можете също да преминете към граждански процеси за обезщетение. Новият метод за ценни книжа проучи системата за граждански съдебни спорове за ценни книжа, за да се адаптира към моята страна, постановявайки, че агенцията за защита на инвеститорите може да действа като представител при съдебни спорове, в съответствие с принципите на съдебните дела на „инструкции“, „вдъхновение за присъединяване“, според към закона, завеждане на граждански искове за щети за жертви на жертви.

На 12 май Финансовият съд в Шанхай публично обяви невярното изявление на Feira audio securities и ответникът Feiyu sound трябва да плати инвестиционната загуба на 315 инвеститори, като ищецът да плати повече от 1,23 милиарда юана, компенсация на глава от населението 39 Повече от 10 000 юана, това е първата съдебна практика на обикновения представител на спорове за ценни книжа в моята страна.

Важно е обикновените инвеститори да имат две недоразумения по този въпрос.

Първо, оригиналният „Закон за ценните книжа“ е глоба от 600 000 е недоразумение;

Второ, Fei Lecheng е първият случай на първата съдебна практика на обикновен представителен съдебен спор, но не и първият случай на акционери.

Първо, SFC е съдействието на Закона за ценните книжа

Оригиналният „Закон за ценните книжа“ е планиран за 1998 г., по това време 600 000 са огромна сума. Важно е тази сума да се разглежда с много голям шок. В резултат след 20 години 600 000 не са достатъчни за пиене на чай пари.

Защо да зададете горната граница? Защото законът ограничава и властта на органите на реда. В крайна сметка това е правоприлагащият орган. Ако законът е твърде строг, няма елиминиране на правоприлагащите органи да злоупотребяват с властта си, което води до преследване на предприемачите.

Тук е неудобно и много предприемачи държат на злоупотребата с власт.

Освен това промените в закона са по-сложни, а броят на хората в страната е НКП. Въпреки че изглежда неразумно, SFC насърчава преразглеждането на съответното съдържание.

Много инвеститори не са разбрали най-много, 600 000 не е горната граница на фалшификатите! ! ! 600 000 е само горната граница на "Закона за ценните книжа"! ! !

В „Закона за ценните книжа“ има и закони и разпоредби като „Дружествено право“, „Наказателно право“, „Данъчно право“, „Наредба за данъците върху ДДС“, от които значителна част от закона не е в състояние .

Второ, "Фирменото право", "Наказателното право" не е в състояние!

Листвани дружества, които нарушават Закона за ценните книжа, често нарушават други закони и наредби като „Дружествено право“, „Наказателно право“ и отговарят на стандарти, които обикновено се предават на съдебните органи.

">

Горната граница от 600 000 е само юрисдикцията на оригиналния „Закон за ценните книжа“.

Вземайки за пример обичайното известие, обичайно за Комисията за регулиране на ценните книжа: начин за създаване на фактура с данък върху добавената стойност и др.

Тази статия е правилно нарушение на Наказателния закон, Данъчния закон и Временните разпоредби за ДДС.

Законът за „Наказателното право“ е такава разпоредба: член 206 Фалшифицирани или продават фалшиви специални фактури с ДДС, осъдени на по-малко от три години, наказателно задържане или контрол и глоба над 20 000 юана повече от 20 000 юана Количеството е в големи или други размери, се наказва повече от десет години за повече от десет години. Санкционира се под 50 000 юана или повече; броят е огромен или по друг начин особено тежки обстоятелства и е повече от десет години Или за да бъде лишаване от свобода, се наказва или конфискува имущество или по-малко от 50 000 юана.

Фалшифицирани и продават фалшиви фактури за данък върху добавената стойност, броят е особено голям, заговорът е особено сериозен, сериозно разрушаващ икономическия ред, доживотен затвор и конфискация на имущество.

Следователно, всички разбират погрешно ценните книжа и фючърсите, 600 000 не е горната граница на фалшивите хора! Зад себе си има затворническа катастрофа и може дори да няма живот! ! !

Трето, фалшивата компания за листване беше наказана с милиарди

Съгласно Върховния закон, „редица разпоредби относно съдебния процес по делата за граждански обезщетения, причинени от неверни изявления“, регистрираните компании са довели до щети на инвеститорите поради неверни изявления и трябва да носят отговорността за граждански обезщетения.

Ключовите думи с „Невярно изявление за ценни книжа“ се намират в мрежата за търсене на китайски съдийски документи и еднократните прегледи на граждански решения са повече от 5000, а делът на годината на решение през 2017 г. ще представлява почти 70%.

„Бяла книга за риска на регистрирана компания A (2019)“ Данни показват, по отношение на граждански искове, 2009-2018 г. Искове на компания, регистрирана на пазара на акции A, са достигнали 5,54 милиарда юана, включващи почти 10% от регистрираните компании (330 ) И повече от 70 000 акционери, в които размерът на исковете през последните пет години е близо 80%.

Очевидно, преди новия закон за ценните книжа, фишът за фалшифициране на компанията не е само 600 000.

Въпреки че акционерите имат сравнително трудни права, през последните години има много успешни дела и сумата на обезщетението също се начислява. Например Wanfusiko, Coron Electric и други класически случаи.

Четвърто, откровението на звука Feile

След публикуването на по-пълен „Закон за ценните книжа“, особено „Наредби по няколко въпроса, отнасящи се до представителя по спорове за ценни книжа“, обикновените инвеститори имат удобен канал за поддържане на собствените си интереси.

От 2019 г. никога не съм имал много безсилие. Тъй като икономиката се развива и международната ситуация се променя, акциите А са напълно трансформирани и посоката на трансформация е международният капиталов пазар, който съответства на икономическия статус на Китай.

Много е важно да наблюдавате укрепването. Надзорът включва два аспекта, от една страна, законите и разпоредбите са стабилни, а от друга страна, стриктното управление на посредниците (пазарни кучета).

Установихме, че двете години стават все по-малко, играейки ролята на автоматична корекция на пазара, започвайки стриктност и занимавайки се с част от счетоводната къща и дори забранявайки част от регистрирания счетоводител.

Осъзнаването на акциите A все още се възобновява преди 10 години, дори преди 20 години ще бъде елиминирано от пазара.

Latest: Отделът на САЩ ще вземе Xiaomi Company от черния списък и ще анализира: правителството на Байдън ще продължи да продължи последното правителство.

Next: Китайско-японски двуезичен справочник | „ВАКСИНАЦИЯТА ТРЯБВА ДА ПРИВЪРШИ В рамките на юли!“ Йошихиде Суга каза жестоко...