Selhání zvuku, spory s cennými papíry obecný zástupce soudního sporu!

ioeinternet 28/09/2021 1729

Podvod kótované společnosti, horní hranice pokuty 600 000. Toto prohlášení trvalo mnoho let, než byl vydán nový „zákon o cenných papírech“.

Současný "zákon o cenných papírech" bude upraven na horní hranici podvodného vydávání, z horní 5% páté pětiny fondů, přičemž se získávají fondy pro získávání finančních prostředků; za zveřejnění informací společností kótovaných na burze, od nejvyšší Může být uložena pokuta šest set tisíc juanů, což je nárůst o 10 milionů; pro ovládajícího akcionáře emitenta znamená skutečná kontrolní organizace, že nepravdivé prohlášení je nebo příslušné záležitosti vedou k nepravdivým prohlášením, ustanovení mohou činit desítky 10 milionů juanů Pokuta atd.

Pokud jde o odškodnění, můžete také přejít na civilní odškodnění. Nová metoda cenných papírů prozkoumala systém občanskoprávních sporů v oblasti cenných papírů, aby se přizpůsobila mé zemi, a stanovila, že agentura pro ochranu investorů může jednat jako zástupce pro soudní spory v souladu se zásadami soudních sporů „pokynů“, „inspirace ke vstupu“, podle podle zákona podávat občanskoprávní žaloby o náhradu škody pro oběti obětí.

Dne 12. května šanghajský finanční soud veřejně oznámil nepravdivé prohlášení o cenných papírech Feira audio a žalovaný Feiyu sound by měl zaplatit investiční ztrátu 315 investorů, jako je žalobce, aby zaplatil více než 1,23 miliardy juanů, kompenzaci na hlavu 39 Více než 10 000 juanů, toto je první soudní praxe běžného zástupce pro spory o cenné papíry v mé zemi.

Je důležité, aby běžní investoři měli v této věci dvě nedorozumění.

Za prvé, původní "zákon o cenných papírech" je limit pokuty 600 000, což je nedorozumění;

Zadruhé, Fei Lecheng je prvním případem první soudní praxe řádného zastupitelského sporu, nikoli však prvním případem akcionářů.

Za prvé, SFC je kooperace se zákonem o cenných papírech

Původní „zákon o cenných papírech“ je naplánován na rok 1998, v té době je 600 000 obrovská částka. Je důležité zvážit tuto částku s velmi velkým šokem. Výsledkem je, že po 20 letech 600 000 nestačí na pití peněz na čaj.

Proč nastavit horní limit? Protože zákon omezuje i pravomoc orgánů činných v trestním řízení. Koneckonců je to orgán činný v trestním řízení. Pokud je zákon příliš přísný, nedochází k eliminaci orgánů činných v trestním řízení ke zneužití jejich pravomoci, což vede k perzekuci podnikatelů.

Je to zde nepohodlné a mnoho podnikatelů setrvává ve zneužívání moci.

Úpravy zákona jsou navíc komplikovanější a počet lidí v zemi je Národní lidový kongres. Ačkoli se to zdá nerozumné, SFC prosazuje revizi příslušného obsahu.

Mnoho investorů to špatně pochopilo, 600 000 není horní hranice podvodníků! ! ! 600 000 je pouze horní hranice "zákona o cenných papírech"! ! !

V „Zákonu o cenných papírech“ jsou i zákony a předpisy jako „Právo obchodních společností“, „Trestní právo“, „Daňový zákon“, „Nařízení o dani z přidané hodnoty“, kterých značná část zákona není schopna .

Zadruhé, "Zákon o obchodních společnostech", "Trestní právo" není schopen!

Kótované společnosti, které porušují zákon o cenných papírech, často porušují další zákony a předpisy, jako je „právo obchodních společností“, „trestní právo“ a splňují normy, které jsou obvykle předány k likvidaci soudnímu orgánu.

600 000 horní hranice je pouze jurisdikce původního „zákona o cenných papírech“.

Jako příklad si vezměme společné oznámení společné Komisi pro regulaci cenných papírů: způsob vystavení faktury s daní z přidané hodnoty atd.

Tento článek je řádným porušením trestního zákona, daňového zákona a prozatímních předpisů o DPH.

Zákon o „trestním právu“ je takové ustanovení: Článek 206 Padělání nebo prodej padělaných zvláštních faktur s DPH, odsouzení na méně než tři roky, trestná vazba nebo kontrola a pokuta více než 20 000 juanů více než 20 000 juanů Množství je velký nebo jiný, trestá se více než deset let ve více než deseti letech. Je penalizováno pod 50 000 yuanů nebo více yuanů; počet je obrovský nebo jinak zvlášť závažné okolnosti, a to je více než deset let Nebo za účelem uvěznění, je potrestán nebo zabaven majetek nebo méně než 50 000 juanů.

Padělejte a prodávejte padělané faktury o dani z přidané hodnoty, počet je obzvláště obrovský, zápletka je obzvláště závažná, vážně ničí ekonomický řád, doživotní vězení a konfiskace majetku.

Proto každý špatně chápe cenné papíry a futures, 600 000 není horní hranice falešných lidí! Je za tím vězeňská katastrofa a nemusí to být ani život! ! !

Zatřetí, falešná kotační společnost byla potrestána miliardami

Podle nejvyššího zákona „řada ustanovení o soudním řízení v případech občanskoprávních odškodnění způsobených nepravdivými prohlášeními“ vedly kotované společnosti k poškození investorů kvůli nepravdivým prohlášením a měly by nést odpovědnost za občanskoprávní odškodnění.

Klíčová slova s ​​„nepravdivým prohlášením o cenných papírech“ se nacházejí při vyhledávání v síti čínských rozhodčích dokumentů a v jednorázových recenzích občanskoprávních soudních rozhodnutí více než 5 000, přičemž podíl roku 2017 v roce 2017 bude představovat téměř 70 %.

Údaje „Bílá kniha o riziku společnosti kótované na akciovém trhu (2019)“ ukazují, že pokud jde o občanskoprávní žalobu, nároky společností kótovaných na akciovém trhu v letech 2009–2018 dosáhly 5,54 miliardy juanů, což zahrnuje téměř 10 % kótovaných společností (330 ) A více než 70 000 akcionářů, u kterých je výše pohledávek za posledních pět let téměř 80 %.

Je zřejmé, že před novým zákonem o cenných papírech není pokuta za falšování společnosti jen 600 000.

Přestože mají akcionáři poměrně obtížná práva, v posledních letech je mnoho úspěšných případů a je zpoplatněna i výše odškodnění. Například Wanfusiko, Coron Electric a další klasická pouzdra.

Za čtvrté, odhalení zvuku Feile

Po vydání úplnějšího „zákona o cenných papírech“, zejména „Nařízení o několika otázkách týkajících se zástupců sporů o cenné papíry“, mají běžní investoři pohodlný kanál, jak si udržet své vlastní zájmy.

Od roku 2019 jsem nikdy neměl moc bezmoci. Jak se ekonomika vyvíjí a mění se mezinárodní situace, akcie A byly plně transformovány a směrem transformace je mezinárodní kapitálový trh, který odpovídá ekonomickému postavení Číny.

Na posilování je velmi důležité dohlížet. Dohled zahrnuje dva aspekty, na jedné straně jsou zákony a předpisy zdravé a na druhé straně přísné řízení zprostředkovatelů (hlídačů trhu).

Zjistili jsme, že ty dva roky jsou čím dál tím méně, hrají roli tržního automatického přizpůsobení, začínající přísnosti a jednání s částí účetní firmy a dokonce i zákaz části registrovaného účetního.

Povědomí o akciích A je stále obnoveno před 10 lety, dokonce před 20 lety bude trhem eliminováno.

Nejnovější: Americká divize vezme společnost Xiaomi z černé listiny a analyzuje: Bidenova vláda bude pokračovat v poslední vládě.

Další: Čínsko-japonský dvojjazyčný průvodce | "OČKOVÁNÍ MUSÍ BÝT DOKONČENO do července!" Yoshihide Suga řekl krutý...