BM (kochleární základní film)

ioeinternet 02/09/2021 1853

.

BM

Základ na 500 μM na základně na 500 μM na Apex a tloušťka se změnila ze 7,5 μM na základně na 2,5 μm na Apexu.

Problémy vaší minulosti jsou vaše věc. Problémy vaší budoucnosti jsou mým privilegiem.

Od:

.

Nejnovější: 26.: Základní princip meziregionálních polí

Další: Oficiální požadavek, má letošní vyučování skončit dříve?